ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันเสา ค่ะ


     


 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 445 
 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถฯ ที่ พล 0023.3/ว 6129 ลว 13 พ.ย. 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6130 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6120 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.5/ว6115 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6119 ลว 13 พ.ย. 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมืออปท. ที่ พล 0023.5/ว5762 ลว.30 ตุลาคม 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 17 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1006
สงวนลิขสิทธิ์ ©เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055 - 365-250
จำนวนผู้เข้าชม 2,941,575 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com